Debata: Polska jako państwo przyjmujące imigrantów. Perspektywa organizacyjna i społeczna

Założenie ogólne: od uczestników debaty nie będziemy oczekiwali wiedzy czy refleksji naukowej. Co oczywiście nie oznacza, że ją wykluczamy. Zastosowany w debacie typ gromadzenia wiedzy nazywany jest w socjologii historią mówioną (oral history). Jest to technika badawcza wykorzystywana coraz częściej w socjologii i politologii.

Termin: debata zaplanowana jest na 18.05 w godz. 16.30-18.00

Uczestnicy debaty: osoby, które wybrały Polskę jako kraj, z którym związały swoją przyszłość. Organizatorom zależy, aby reprezentowane były wszystkie kierunki, z których napływali do Polski od lat 60. ubiegłego wieku imigranci, uchodźcy, studenci. Byli to obywatele państw afrykańskich, uchodźcy z Bliskiego Wschodu (głównie Palestyńczycy a później dołączyli do nich Kurdowie), obywatele republik byłego Związku Radzieckiego (początkowo byli to Czeczeni, do których z czasem dołączyli głównie Białorusini i Ukraińcy). Polacy, którzy w latach 80. ubiegłego wieku opuścili Polskę, uczestnicy ubiegłorocznej debaty: Polskie migracje po roku 1980.

Język debaty: polski

Odbiorcy: uczestnicy IX edycji konferencji MNIEJSZOŚCI-MIGRACJE-WIELOKULTUROWOŚĆ, studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa i Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wśród których jest wielu studentów z obszaru byłego Związku Radzieckiego, głównie z Białorusi i Ukrainy.

„Narzędzie” debaty: debata odbędzie się online za pośrednictwem platformy internetowej Microsoft Teams.

Udostępnienie: debata zostanie zarejestrowana i po niezbędnych korektach oraz autoryzacji zostanie udostępniona na stronie internetowej konferencji i Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przebieg debaty:

Wprowadzenie: prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak

Na wstępie prowadzący debaty krótko przedstawi obserwatorom debaty jej uczestników. W tej części zaprezentowanie zostaną uczestnikom i odbiorcom założenia organizacyjne debaty.

Ok. 10 minut

Część pierwsza:

Każdy z uczestników będzie poproszony o wypowiedzenie się na następujące tematy:

– krótka autoprezentacja, że szczególnym zwróceniem uwagi na przyczyny, które zmusiły/zachęciły Państwa do przyjazdu do Polski,

– opis drogi do miejsca, w którym obecnie Państwo mieszkacie. Chcielibyśmy, aby odbiorcy debaty poznali Państwa doświadczenia z okresu bezpośrednio po wyjeździe/ucieczce ze swojego kraju. Interesujące byłoby poznanie Waszych doświadczeń związanych ze stosunkiem do Państwa polskich władz imigracyjnych.

– opis miejsca, w którym się znaleźliście. W tej części debaty również liczymy na to, że podzielicie się Państwo z odbiorcami debaty swoimi doświadczeniami związanymi z pomocą (wsparciem) jaką uzyskaliście ze strony władz państwa polskiego. Zapewne interesujące będzie dla odbiorców dowiedzenie się jak zostaliście przyjęci przez społeczeństwo polskie i jak potoczyło się wasze życie na emigracji?

– w ostatniej części debaty chcielibyśmy poprosić ustosunkowanie się do pytania czy państwo i społeczeństwo polskie jest otwarte na przyjmowanie imigrantów?

Ok. 50 minut

Część druga

W tej części odbędzie się dyskusja. Zakładamy, że odbiorcy debaty będą chcieli się dowiedzieć czegoś więcej o Państwa doświadczeniach związanych z emigracją. Liczymy również na to, że odbiorcy debaty podzielą się również swoimi doświadczeniami związanymi z migracjami, gdyż wśród nich mogą być osoby z migracyjnym doświadczeniem,9 jak również imigranci (np. studenci), którzy przebywają w Polsce.

Na koniec uczestnicy debaty zostaną poproszeni o sformułowanie do obserwatorów i słuchaczy debaty czegoś w rodzaju przesłania wynikającego z ich doświadczeń związanych z przyjęciem przez społeczeństwo polskie.  

Ok. 30 minut