II Webinarium Europejskie WNPiD UAM: Unia Europejska 2021. Wyzwania związane z pandemią i efekty „konfliktu” wokół perspektywy finansowej

Miniony rok upłynął pod znakiem pandemii, która dla Unii Europejskiej okazała się ogromnym wyzwaniem, z którym zarówno państwa członkowskie jak i Komisja Europejska nadal się zmagają. Pojawia się w związku z tym pytanie,  czy stanie się ona nowym impulsem do rozwoju projektu europejskiego, czy przeciwnie przyczyni się do wzmocnienia „egoizmów” narodowych w państwach członkowskich?  Pod koniec 2020 roku miała miejsce ożywiona debata nad „budżetem” Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Europejskim Funduszem na rzecz Odbudowy. W trakcie tej dyskusji pojawiło się hasło „pieniądze za praworządność”, które stało się powodem ostrego konfliktu między „skąpcami” a Polską i Węgrami.  Po długich negocjacjach udało się zażegnać niebezpieczeństwo zawetowania perspektywy finansowej, jednak problem silnych napięć w relacjach międzyrządowych nie został rozwiązany. Na marginesie tego sporu mniej lub bardziej wyraźnie dało się słyszeć pojęcie polexit. Zapraszamy do obejrzenia relacji z webinarium!