Kontakt

Centrum Dokumentacji Europejskiej

E-mail: cde.wnpid@amu.edu.pl
Tel. 00 48 61 829 65 33

Adres do korespondencji:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań