Partnerzy

Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce

W Polsce działa 20 ośrodków CDE,  położonych w 16 miastach. Najczęściej zlokalizowane w bibliotekach wyższych uczelni bądź innych bibliotekach publicznych. Poniżej znajduje  lista instytucji przy których działają Centra:

 1. Uniwersytet w Białymstoku,
 2. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
 3. Uniwersytet Gdański,
 4. Biblioteka Śląska w Katowicach,
 5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 6. Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie,
 7. Instytut Europejski w Łodzi ,
 8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 9. Uniwersytet Opolski,
 10. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku,
 11. Uniwersytet Szczeciński,
 12. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 13. Kolegium Europejskie w Natolinie (Warszawa),
 14. MSZ w Warszawie,
 15. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 16. Uniwersytet Warszawski,
 17. Uniwersytet Wrocławski,
 18. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 19. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
 20. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z kim współpracujemy w realizacji bieżących zadań

Nasze Centrum zamierza aktywnie współpracować z innymi sieciami koordynowanymi przez Komisję Europejską, tj. punktami informacji europejskiej Europe Direct i siecią Team Europe Współpracę warto też nawiązać z Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej (RODM) podległymi Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które często ulokowane są w tych samych miastach, co CDE. Sieć RODM prowadzi działalność, która – jeśli chodzi o tematykę unijną – jest zbieżna z celami, jakie stoją przed siecią CDE.

Naszym partnerem na wydziale jest Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, który jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem) działającą od roku 1993. Głównym kierunkiem działalności Ośrodka jest upowszechnianie wiedzy na temat procesów integracji europejskiej, zwłaszcza wyników prowadzonych badań naukowych. Ośrodek skupia wokół siebie  przede wszystkim naukowców, nauczycieli i studentów, a także przedstawicieli innych zawodów, których praca zawodowa wiążę z tematyką europejską. Założone  cele członkowie Ośrodka poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej oraz kulturalnej. Ponadto prowadzą oni  szkolenia, organizują konferencje, seminaria i wyjazdy studyjne. Współpracują z innymi organizacjami i instytucjami, w tym naukowymi, w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia. Jednym z ważnych obszarów naszej działalności jest współpraca z nauczycielami i uczniami szkół wielkopolskich.