Przystanek Europa 2024

Debaty europejskie w ramach projektu „Przystanek Europa 2024” mają na celu stworzenie przestrzeni do refleksji i dyskusji na temat głównych wyzwań związanych z procesem integracji europejskiej oraz promocji korzystania z programów i sieci informacyjnych UE. Debaty obejmują następujące zagadnienia: – Quo vadis Europo?– scenariusze rozwoju UE 2050 – Zielona Europa – wyzwania wynikające z założeń europejskiego zielonego ładu – UE wobec zagrożeń międzynarodowych – Polska w UE 2004-2024

Projekt „Przystanek Europa 2024” jako element wzmacniający edukację obywatelską realizowany jest we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i łączy sieci informacyjne KE, tj. Centra Dokumentacji Europejskiej z siecią grupy ekspertów Team Europe Direct. Projekt będzie realizowany w 8 miastach: Białymstoku, Wrocławiu, Olsztynie, Luboniu, Kościanie, Olsztynie, Katowicach, Zamościu.

Koordynatorkami tego ogólnopolskiego projektu zostały:

dr hab. prof. UMCS Katarzyna Stachurska-Szczesiak (CDE Lublin/Team Europe/ Instytut Stosunków Międzynarodowych UMCS) e-mail: cdeumcs@umcs.eu

dr hab. prof. UAM Beata Przybylska-Maszner (CDE Poznań/Team Europe/Zakład Badań nad Integracją Europejską, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) e-mail: beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl

Przystanek 1

Luboń 16 kwietnia 2024 r. godz. 16.00

Miejsce spotkania: Luboński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Plac Bojanowskiego 7a , Luboń 62-030

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ 2004-2024

W trakcie debaty skierowanej do studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Luboniu eksperci z grona Team Europe Direct: ambasador Jan Truszczyński i prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poruszą wybrane zagadnienia związane z bilansem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Spotkanie poprowadzi prof. UAM dr hab. Mikołaj Tomaszyk. Ta debata będzie wspaniałą okazją do wymiany poglądów nad miejscem Polski w procesach integracyjnych i płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych związanych z oceną dotychczasowych rezultatów członkostwa Polski w UE oraz wpływu tego wydarzenia na rozwój państwa, jak i przekształcenia Unii Europejskiej.

Zapisy na wydarzenie przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://www.umcs.pl/pl/przystanek-europa-2024,29238.htm

Przystanek 2

Kościan 18 kwietnia 2024 r. godz. 18.00

Miejsce spotkania: Kościański Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan

QUO VADIS EUROPO? SCENARIUSZE ROZWOJU UNII EUROPEJSKIEJ 2050

W trakcie debaty skierowanej do studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kościanie eksperci z grona Team Europe Direct: prof. UMCS dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak oraz dr Leszek Cybulski poruszą wybrane zagadnienia związane z dalszymi perspektywami rozwoju UE. Spotkanie poprowadzą prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner i prof. UAM dr habb. Cezary Trosiak. Ta debata będzie także wspaniałą okazją do wymiany poglądów nad miejscem Polski w procesach integracyjnych i płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych związanych z oceną dotychczasowych rezultatów członkostwa Polski w UE oraz wpływu tego wydarzenia na rozwój państwa, jak i przekształcenia Unii Europejskiej.

Zapisy na wydarzenie przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://www.umcs.pl/pl/przystanek-europa-2024,29238.htm