Finał debat Team Europe & The Art of Debate w Poznaniu

Drużyna Klubu Debat UAM zwyciężyła w finale turnieju debat oksfordzkich „Team Europe & The Art of Debate” zorganizowanym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W finale, który odbył się w niedzielę, 15 kwietnia pokonali drużynę UAM Fundacji Edukacyjnej G5. Obie drużyny w nagrodę wybiorą się na wyjazd studyjny do Brukseli.

Read more

Eliminacje i finał debat Team Europe już w kwietniu w Poznaniu

5 kwietnia odbędą się eliminacje, a 15 kwietnia – poznański finał tegorocznej edycji konkursu Team Europe & The Art of Debate.

W trakcie eliminacji, w których udział wezmą cztery drużyny – Klub Debat UAM, Wiesz, UAM Fundacja Edukacyjna G5 orazVox Sapientiae – dyskutowane będą następujące tezy:

  1. Zasada jednomyślności w ramach mechanizmu przewidzianego w art. 7 TUE powinna zostać zniesiona.
  2. W interesie Unii Europejskiej jest kontynuowanie polityki jej rozszerzenia na państwa bałkańskie.
  3. Realizacją postulatu większej demokratyzacji instytucji UE powinno być wprowadzenie bezpośrednich i powszechnych wyborów Przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Rolę mentorów w czasie poznańskich debat pełnić będą: prof. Ewa Szatłach, prof. Marta Witkowska, prof. Zbigniew Czachór oraz prof. Beata Przybylska-Maszner. Z kolei w trakcie debat odbywających się w Lublinie mentorami będą: dr Damian Szacawa, dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak oraz dr Grzegorz Gil.

Poniżej zamieszczamy dokumenty regulujące przebieg debat Team Europe.

Regulamin konkursu Team Europe & the art of debate 2018
Karta oceny debaty
Szczegółowe zasady debaty “Team Europe and the art of debate”
Wszystkie dokumenty w formacie ZIP

Debaty europejskie „Team Europe & The Art of Debate” w Poznaniu

Do 31 marca trwają zapisy do udziału w debatach europejskich „Team Europe & The Art of Debate”. W turnieju udział wziąć mogą czteroosobowe drużyny studenckie.

Eliminacje wraz ze szkoleniem odbędą się 5 kwietnia, natomiast debata finałowa zostanie zorganizowana 15 kwietnia. Na oba wydarzenia zapraszamy do budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do każdej z drużyn zostanie przydzielony mentor, który będzie służył wsparciem merytorycznym i organizacyjnym.

By wziąć udział w turnieju należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej cde.amu.edu.pl/formularz. Udział w turnieju mogą wziąć tylko cztery drużyny + jedna rezerwowa. Zakwalifikowane drużyny otrzymają drogą mailową stosowna informację wraz z harmonogramem debat tuż po zakończeniu rekrutacji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Rekrutacja może zostać zakończona wcześniej, tj. w momencie zgłoszenia się wymaganej regulaminem liczby drużyn.

Konkurs jest organizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a za jego realizację odpowiada Centrum Dokumentacji Europejskiej działające przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem inicjatywy jest zachęcenie młodych Polaków do refleksji i debaty na temat ważnych bieżących kwestii dotyczących Unii Europejskiej, w tym priorytetów politycznych Komisji Europejskiej oraz promowania korzystania z unijnych sieci informacyjnych, w tym Team Europe oraz Centrów Dokumentacji Europejskiej. Zadaniem projektu jest też stworzenie młodym ludziom warunków do praktycznego doskonalenia talentów oratorskich, kulturalnego dyskutowania z poszanowaniem przeciwnej strony, empatii, pracy zespołowej a także spokojnego i racjonalnego argumentowania.

Powołanie Centrum Dokumentacji Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Dokumentacji Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zostało powołane w dniu 13 czerwca 2017. Tym samym stało się 20 tego typu placówką w Polsce. Utworzenie Centrum było naturalną konsekwencją faktu, że Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w ramach kierunków stosunki międzynarodowe i politologia prowadzi zajęcia, których zadaniem jest przybliżenie studentom problematyki związanej z ideą integracji europejskiej. Problematyka ta jest również podejmowana w ramach innych kierunków tj. dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie państwem oraz w ramach programów prowadzonych na  WNPiD studiów podyplomowych.