Debaty europejskie „Team Europe & The Art of Debate” w Poznaniu

Do 31 marca trwają zapisy do udziału w debatach europejskich „Team Europe & The Art of Debate”. W turnieju udział wziąć mogą czteroosobowe drużyny studenckie.

Eliminacje wraz ze szkoleniem odbędą się 5 kwietnia, natomiast debata finałowa zostanie zorganizowana 15 kwietnia. Na oba wydarzenia zapraszamy do budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do każdej z drużyn zostanie przydzielony mentor, który będzie służył wsparciem merytorycznym i organizacyjnym.

By wziąć udział w turnieju należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej cde.amu.edu.pl/formularz. Udział w turnieju mogą wziąć tylko cztery drużyny + jedna rezerwowa. Zakwalifikowane drużyny otrzymają drogą mailową stosowna informację wraz z harmonogramem debat tuż po zakończeniu rekrutacji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Rekrutacja może zostać zakończona wcześniej, tj. w momencie zgłoszenia się wymaganej regulaminem liczby drużyn.

Konkurs jest organizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a za jego realizację odpowiada Centrum Dokumentacji Europejskiej działające przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem inicjatywy jest zachęcenie młodych Polaków do refleksji i debaty na temat ważnych bieżących kwestii dotyczących Unii Europejskiej, w tym priorytetów politycznych Komisji Europejskiej oraz promowania korzystania z unijnych sieci informacyjnych, w tym Team Europe oraz Centrów Dokumentacji Europejskiej. Zadaniem projektu jest też stworzenie młodym ludziom warunków do praktycznego doskonalenia talentów oratorskich, kulturalnego dyskutowania z poszanowaniem przeciwnej strony, empatii, pracy zespołowej a także spokojnego i racjonalnego argumentowania.