Finał debat Team Europe & The Art of Debate w Poznaniu

Drużyna Klubu Debat UAM zwyciężyła w finale turnieju debat oksfordzkich „Team Europe & The Art of Debate” zorganizowanym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W finale, który odbył się w niedzielę, 15 kwietnia pokonali drużynę UAM Fundacji Edukacyjnej G5. Obie drużyny w nagrodę wybiorą się na wyjazd studyjny do Brukseli.

Turniej „Team Europe & The Art of Debate” został zorganizowany w dwóch ośrodkach akademickich w Polsce: Lublinie i Poznaniu. W eliminacjach poznańskich, które odbyły się w czwartek, 5 kwietnia udział wzięły cztery drużyny: obok wymienionych już Klubu Debat UAM i UAM Fundacji Edukacyjnej G5 do rywalizacji stanęli przedstawiciele drużyn „Wiesz” i „Vox Sapiente”. Drużyny zmierzyć musiały się z następującymi tezami:

  • Zasada jednomyślności w ramach mechanizmu przewidzianego w art. 7 TUE powinna zostać zniesiona.
  • W interesie Unii Europejskiej jest kontynuowanie polityki jej rozszerzenia na państwa bałkańskie.
  • Realizacją postulatu większej demokratyzacji instytucji UE powinno być wprowadzenie bezpośrednich i powszechnych wyborów Przewodniczącego Komisji Europejskiej.

W turnieju eliminacyjnym zwyciężyła drużyna UAM Fundacji Edukacyjnej G5 wygrywając trzy debaty, natomiast drugie miejsce – z dwoma wygranymi debatami – zajęła drużyna Klubu Debat UAM.

W trakcie debaty finałowej drużyny te zmierzyły się z tezą:

  • Ze względu na wspólnotowy charakter Unii Europejskiej, wybór osobowy składu Komisji Europejskiej (w tym jej Przewodniczącego) powinien odbywać się na zasadzie zbliżonej do tej obowiązującej w przypadku szwajcarskiej Rady Federalnej.

Debatę finałową obserwowała kilkudziesięcioosobowa publiczność, a jej przebieg transmitowany był także na żywo w Internecie. Debatę oceniało 3 jurorów: dr hab. Beata Przybylska-Maszner, dr hab. Cezary Trosiak oraz koordynatorka turnieju lubelskiego – dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak. Po bardzo wyrównanym starciu, stosunkiem głosów jurorów 2:1 zwyciężyła ostatecznie drużyna Klubu Debat UAM.

Konkurs został zorganizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a za jego realizację odpowiadało Centrum Dokumentacji Europejskiej działające przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Fundatorem nagrody głównej jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem inicjatywy jest zachęcenie młodych Polaków do refleksji i debaty na temat ważnych bieżących kwestii dotyczących Unii Europejskiej, w tym priorytetów politycznych Komisji Europejskiej oraz promowania korzystania z unijnych sieci informacyjnych, w tym Team Europe oraz Centrów Dokumentacji Europejskiej. Zadaniem projektu jest też stworzenie młodym ludziom warunków do praktycznego doskonalenia talentów oratorskich, kulturalnego dyskutowania z poszanowaniem przeciwnej strony, empatii, pracy zespołowej a także spokojnego i racjonalnego argumentowania.