Gra miejska Wspólna Europa

W ramach obchodów DNIA EUROPY Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu współuczestniczyło w organizacji Gry Miejskiej „Wspólna Europa”. Organizatorem wydarzenia była sieć Europe Direct.

Udział CDE polegał na przygotowaniu stacji: Wiedza

Stacja została zlokalizowana w budynku (Collegium Minus) rektoratu uniwersytetu

Godziny funkcjonowania stacji: 8.00 – 15.00

Obsada stacji:

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór, sieć Team Europe

Prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner, sieć Team Europe, Centrum Dokumentacji Europejskiej

Prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak, sieć Centrum Dokumentacji Europejskiej

7 maja 2022 r. Europe Direct Poznań zorganizowało na Placu Wolności  gry, zabawy, quizy, koło fortuny, mega puzzle i mnóstwo innych atrakcji dla młodszych i starszych. Nasze Centrum zorganizowało punkt 'NAUKA ’ w ramach organizowanej przez ED Gry Miejskiej „Wspólna Europa”

INFORMACJE OGÓLNE O WYDARZENIU

Na sporą dawkę emocji w Grze Miejskiej „WSPÓLNA EUROPA”, która w interesujący sposób przybliży mieszkańcom Poznania podstawowe informacje związane z Unią Europejską.

KIEDY? I GDZIE? 
7 maja 2022 r.  w godzinach 10:00-14:00

Organizatorem imprezy jest Punkt Europe Direct – Poznań, przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu wspólnie z sieciami europejskimi i Partnerami:

  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (informowanie o możliwości skorzystania z funduszy unijnych) wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,
  • EURES (unijne pośrednictwo pracy i informowanie w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA)  wraz z  Wojewódzkim Urzędem Pracy,
  • Centrum Dokumentacji Europejskiej (udostępnianie zbiorów tematycznie związanych z Unią Europejską i procesami integracyjnymi),
  • Team Europe (grupa ekspertów działająca w ramach  sieci Europe Direct współpracująca z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce) wraz z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu,
  • Eurodesk (informowanie młodzieży m.in. o studiach, wolontariacie) wraz z Fundacją Rysy.

 STACJA „WIEDZA”

Zadanie 1 – WYNALAZKI

Informacje, które animator przekazuje uczestnikom:

Inwestycje w badania naukowe i innowacje to inwestycje w przyszłość Europy. Pozwalają nam one konkurować na rynku światowym oraz zachować nasz wyjątkowy model społeczny. Pozwalają podnieść poziom życia milionów ludzi w Europie i na całym świecie, gdyż pomagają rozwiązać niektóre z naszych największych problemów społecznych.

Wsparcie UE na rzecz badań naukowych i innowacji generuje wartość dodaną przez zachęcanie do współpracy pomiędzy zespołami badawczymi z różnych państw i dyscyplin, co ma kluczowe znaczenie dla dokonywania przełomowych odkryć. ( https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/research-and-innovation_pl)

Przebieg Zadania:

Na stole rozsypujemy plakietki z flagami, ilustracjami wynalazków i nazwiskami wynalazców. Zadanie polega na tym, że uczestnik musi dopasować w wszystkie trzy elementy (nazwisko, flaga, ilustracja). Układa je w kolejności: flaga, nazwisko, wynalazek.

Odpowiedź:

Polska – Łukasiewicz – lampa naftowa

Szwecja – Nobel – Dynamit

Niemcy – Hoffmann – Aspiryna

Francja – Rene Laennec – stetoskop

Dania – Christansen – LEGO

Punktacja: zadanie wykonane bezbłędnie – 10 pkt zadanie z 1-2 błędami – 5 pkt zadanie z pow. 3 błędami – 0 pkt