Konferencja naukowa: 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści i kosztów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem:

20 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści i kosztów,

która odbędzie się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu w dniu 19 kwietnia 2024 r.

Wydarzenie to będzie kolejnym krokiem w kierunku interdyscyplinarnej naukowej refleksji nad miejscem Polski w procesie integracji europejskiej i płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat oceny dotychczasowych rezultatów członkostwa Polski w UE oraz wpływu tego wydarzenia na rozwój państwa, jak i przekształceń Unii.

Przewodnicząca zespołu organizacyjnego:

dr hab. Beata Przybylska-Maszner, prof. UAM

Przewodnicząca Oddziału Poznańskiego PTSE

Więcej informacji: https://20latwue.web.amu.edu.pl