Powołanie Centrum Dokumentacji Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Dokumentacji Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zostało powołane w dniu 13 czerwca 2017. Tym samym stało się 20 tego typu placówką w Polsce. Utworzenie Centrum było naturalną konsekwencją faktu, że Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w ramach kierunków stosunki międzynarodowe i politologia prowadzi zajęcia, których zadaniem jest przybliżenie studentom problematyki związanej z ideą integracji europejskiej. Problematyka ta jest również podejmowana w ramach innych kierunków tj. dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie państwem oraz w ramach programów prowadzonych na  WNPiD studiów podyplomowych.