III webinarium w ramach konferencji Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość nt. Imigranci w Polsce po roku 1989

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu włączył się do dyskusji na temat kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych konsekwencji migracji organizując w maju 2015 roku konferencję, która stała się ona początkiem cyklu ogólnopolskich konferencji pod nazwą: Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość. Do tej pory obyło się pięć edycji tego cyklu. Efekty konferencji znajdują się na stronie konferencji: http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/

W ubiegłym roku obchodzono 75. rocznicę włączenia Ziem Zachodnich i Północnych w granice państwa polskiego. Wydarzenie to miało być jednym z tematów przygotowywanej szóstej edycji konferencji. Niestety pandemia uniemożliwiła jej przeprowadzenie w tradycyjnej wersji. Organizatorzy zdecydowali się zatem na zorganizowanie dwóch webinariów poświęconych historii i współczesności procesu scalania tych obszarów z tzw. „starymi” polskimi regionami. Ponadto przygotowano we współpracy z Instytutem Zachodnim pracę zbiorową zatytułowaną Ziemie Zachodnie i Północne (1945-2020) Nowe konteksty (w ramach serii wydawniczej Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały). 

Z przykrością stwierdzamy, iż przeprowadzenie konferencji w „tradycyjnym” terminie, czyli w pierwszy czwartek i piątek maja po „długim weekendzie” nie jest możliwe. W związku z czym organizatorzy zdecydowali się na kontynuację cyklu webinariów. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowaliśmy z przygotowań konferencji w tradycyjnej formie w tym roku.

Trzecie webinarium, które Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM organizuje we  współpracy  z Katedrą Systemów Politycznych i  Praw Człowieka UMCS, chcielibyśmy poświęcić różnym wymiarom (aspektom)  postrzegania imigrantów w społeczeństwie polskim po roku 1989. Udział w tym spotkaniu zadeklarowali stali uczestnicy konferencji Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość, którzy podzielą się wynikami swoich analiz i badań. Pierwsze wystąpienie poświęcone będzie analizie ewolucji podejścia do migracji determinowanych różnymi przyczynami: przymusowym zatrudnieniem cudzoziemców w okresie wojny , importem  siły roboczej, napływem różnych kategorii migrantów w warunkach masowych migracji. W drugim wystąpieniu zostaną przedstawione  wyniki badań poświęconych współczesnym postawom wobec imigracji i imigrantów. Z kolei ostatnie będzie swoistym studium przypadku. Jego autor dokona porównania podejścia pracodawców i społeczeństw do imigrantów zarobkowych w Niemczech (Polaków) i Polsce (Ukraińców).

Chcielibyśmy, aby wystąpienia podczas tego webinarium  były początkiem dyskusji jaką zamierzamy kontynuować podczas konferencji Migracyjne narracje.  Zakładamy, że konferencję tę uda nam się zorganizować na początku przyszłego roku akademickiego.

III Webinarium Europejskie WNPiD UAM: Ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej w dobie pandemii

Program webinarium:

Godz. 11.15: Otwarcie, prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM

Godz.11.30 Dyskusja panelowa:

Prowadzenie:

prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner, WNPiD UAM, Przewodnicząca oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich,  Team Europe; prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak, WNPiD UAM, Dyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej UAM
Prelegenci:

 • Krzysztof Borowski, rzecznik prasowy agencji Frontex, Frontex w obliczu zagrożeń w czasach pandemii COVID 19
 • Sebastian Rysz, analityk polityczny w Wydziale Analiz Politycznych i Raportowania Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, Nowy Pakt w sprawie Migracji i Azylu
 • Dr Marta Pachocka, adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno- Społecznego SGH, ekspert Team Europe, UE a migracje międzynarodowe – wyzwania w dobie pandemii COVID 19

Godz.13.00 Pytania i komentarze od uczestników webinarium

Godz.13.15 Ustosunkowanie się prelegentów do pytań i komentarzy uczestników seminarium

 

XX Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa XXI wieku” w Collegium Polonicum w Słubicach

W dniach 6-7 lutego br. już po raz dwudziesty odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Europa XXI wieku”, a w tym roku jej tematem była „Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu starych i nowych wyzwań”. Organizatorami konferencji byli Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach. W konferencji w Collegium Polonicum w Słubicach wzięło udział około 300 uczestników m.in. z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Cypry, Czech, Słowacji, Turcji, Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi i Szwecji.

Ramowy program konferencji:

6 luty (czwartek)

 • 7:30 – 9:00″ Śniadanie
 • 8:30 – 10:00: Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 12:00: Otwarcie konferencji i panel plenarny I – w tym miejscu planowana jest dyskusja panelowa prowadzący: Prof. Tadeusz
 • Wallas – Prorektor ds. ogólnych UAM
 • 12:00 – 12:30: Przerwa kawowa
 • 12:30 – 14:00: Obrady plenarne II: prowadzący: Prof. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 • 14:00 – 15:00: Obiad
 • 15:00 – 17:00: Praca w zespołach I
 • 17:00 – 17:30: Przerwa kawowa
 • 17:30 – 19:30: Praca w zespołach II
 • 19:30 – 21:00: Uroczysta kolacja

7 luty (czwartek)

 • 7:30 – 9:00: Śniadanie
 • 9:00 – 11:00: Praca w zespołach III
 • 11:00 – 11:30: Przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:30: Praca w zespołach IV
 • 13:30 – 14:00: Podsumowanie i zamknięcie konferencji
 • 14:00 – 14:30: Obiad

Więcej

II Webinarium Europejskie WNPiD UAM: Unia Europejska 2021. Wyzwania związane z pandemią i efekty „konfliktu” wokół perspektywy finansowej

Miniony rok upłynął pod znakiem pandemii, która dla Unii Europejskiej okazała się ogromnym wyzwaniem, z którym zarówno państwa członkowskie jak i Komisja Europejska nadal się zmagają. Pojawia się w związku z tym pytanie,  czy stanie się ona nowym impulsem do rozwoju projektu europejskiego, czy przeciwnie przyczyni się do wzmocnienia „egoizmów” narodowych w państwach członkowskich?  Pod koniec 2020 roku miała miejsce ożywiona debata nad „budżetem” Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Europejskim Funduszem na rzecz Odbudowy. W trakcie tej dyskusji pojawiło się hasło „pieniądze za praworządność”, które stało się powodem ostrego konfliktu między „skąpcami” a Polską i Węgrami.  Po długich negocjacjach udało się zażegnać niebezpieczeństwo zawetowania perspektywy finansowej, jednak problem silnych napięć w relacjach międzyrządowych nie został rozwiązany. Na marginesie tego sporu mniej lub bardziej wyraźnie dało się słyszeć pojęcie polexit. Zapraszamy do obejrzenia relacji z webinarium!

„PROSPECTS FOR RESEARCH IN THE AREA OF EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION”

Szanowni Państwo,

Centrum Dokumentacji Europejskiej  jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji

PROSPECTS FOR RESEARCH  IN THE AREA OF EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION”,

która odbędzie się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 22 i 23 października 2019 r.

Konferencja rozpocznie się o godz. 9.50 w sali 121 Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Wykład Otwierający pt. From insider to outside? EU-UK relations Brexit and beyond wygłosi prof. Richard Whitman. który zajmuje się problematyką stosunków międzynarodowych. Ponadto prof. Whiteman jest redaktorem prestiżowego czasopisma “Journal of Common Market Studies”.

W zamierzeniach organizatorów konferencja ma stanowić platformę wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań dotyczących zewnętrznych działań UE, w szczególności wyzwań związanych z realizacją globalnej strategii UE.

Konferencja została  zorganizowana w ramach Jean Monnet Centre of Excellence – EU external actions in the contested global order – (In)coherence, (dis)continuity, resilience.

Język konferencji – angielski.

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo w załączniku.

 

 

Wizyta studyjna: Bruksela 6-8 lutego 2019

Program wizyty