Gra miejska Wspólna Europa

W ramach obchodów DNIA EUROPY Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu współuczestniczyło w organizacji Gry Miejskiej „Wspólna Europa”. Organizatorem wydarzenia była sieć Europe Direct.

Read more

III webinarium w ramach konferencji Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość nt. Imigranci w Polsce po roku 1989

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu włączył się do dyskusji na temat kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych konsekwencji migracji organizując w maju 2015 roku konferencję, która stała się ona początkiem cyklu ogólnopolskich konferencji pod nazwą: Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość. Do tej pory obyło się pięć edycji tego cyklu. Efekty konferencji znajdują się na … Read more

III Webinarium Europejskie WNPiD UAM: Ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej w dobie pandemii

Program webinarium: Godz. 11.15: Otwarcie, prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Godz.11.30 Dyskusja panelowa: Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner, WNPiD UAM, Przewodnicząca oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich,  Team Europe; prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak, WNPiD UAM, Dyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej UAM Prelegenci: Krzysztof Borowski, rzecznik … Read more

XX Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa XXI wieku” w Collegium Polonicum w Słubicach

W dniach 6-7 lutego br. już po raz dwudziesty odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Europa XXI wieku”, a w tym roku jej tematem była „Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu starych i nowych wyzwań”. Organizatorami konferencji byli Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej … Read more

II Webinarium Europejskie WNPiD UAM: Unia Europejska 2021. Wyzwania związane z pandemią i efekty „konfliktu” wokół perspektywy finansowej

Miniony rok upłynął pod znakiem pandemii, która dla Unii Europejskiej okazała się ogromnym wyzwaniem, z którym zarówno państwa członkowskie jak i Komisja Europejska nadal się zmagają. Pojawia się w związku z tym pytanie,  czy stanie się ona nowym impulsem do rozwoju projektu europejskiego, czy przeciwnie przyczyni się do wzmocnienia „egoizmów” narodowych w państwach członkowskich?  Pod … Read more

„PROSPECTS FOR RESEARCH IN THE AREA OF EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION”

Szanowni Państwo, Centrum Dokumentacji Europejskiej  jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji „PROSPECTS FOR RESEARCH  IN THE AREA OF EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION”, która odbędzie się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 22 i 23 października 2019 r. Konferencja rozpocznie się o godz. 9.50 w sali 121 Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wykład Otwierający pt. From insider … Read more